کد خطاهای یخچال فریزر سامسونگ (Refrigerator)

کد خطاهای یخچال فریزر سامسونگ

کد خطاهای یخچال فریزر سامسونگ (Refrigerator) خطای E4 : سنسور یخچال آسیب دیده است ، سیم کشی چک شود!   خطای E5 : سنسور یا جریان برق مشکل دارد!   خطای E6 : خطای که بعد قطع برق دستگاه ظاهر می شود!   خطای E8 : سنسور یخ ساز مشکل دارد!   خطای E14 : […]