کد خطاهای یخچال فریزر ال جی (LG refrigerator)

کد خطاهای یخچال فریزر ال جی

کد خطاهای یخچال فریزر ال جی (LG refrigerator) کد خطای OF F یا O FF : یخچال وارد حالت دمو شده است!   کد خطای Er FR : موتور یخچال مشکل دارد!   کد خطای Er IF یا Er 1F : موتور یخساز مشکل دارد!   کد خطای Er15 : فن یخساز مشکل دارد!   […]