کد خطاهای ماشین لباسشویی پاکشوما (Error code)

کد خطاهای ماشین لباسشویی پاکشوما

کد خطاهای ماشین لباسشویی پاکشوما (Error code) کد خطاهای ماشین لباسشویی پاکشوما (Error code) اگر چنانچه ماشین لباسشویی پاکشوما شما دچار مشکل شده است ، می توانید از سراسر کرج_تهران_قزوین با مجاز سرویس تماس بگیرید. خطای PE : هیدروستات مشکل دارد   خطای OE : پمپ تخلیه مشکل دارد   خطای DE : میکروسوئیچ مشکل […]