راه های افزایش عمر ماشین لباسشویی (washing machine)

راه های افزایش عمر ماشین لباسشویی

راه های افزایش عمر ماشین لباسشویی (washing machine)   دقت در خرید شوینده های مصرفی هرگز از پودر های دستی در ماشین لباسشویی استفاده نکنید ، زیرا کف بالایی دارد به اندازه شوینده را وارد ماشین لباسشویی کنید ، بسیاری از مردم فکر می کنند با بیشتر ریختن شوینده در ماشین لباسشویی باعث تمیزی بیشتر […]