دلایل سرد نکردن یخچال فریزر (Freezer refrigerator)

دلایل سرد نکردن یخچال فریزر

دلایل سرد نکردن یخچال فریزر (Freezer refrigerator)   سرد نکردن یخچال فریزر علت های گوناگونی دارد ، از مهم ترین آن به خالی شدن گاز یخچال می توان توجه کرد! دلایل دیگر : مواد غذایی داخل یخچال بیش از حد مجاز است درجه دمای یخچال میزان نیست موتور یخچال فاصله مناسبی از دیوار را ندارد […]