بررسی اجزای داخلی یخچال فریزر (Refrigerator)

بررسی اجزای داخلی یخچال فریزر

بررسی اجزای داخلی یخچال فریزر (Refrigerator)   کندانسور لوله هایی به شکل مارپیچ است که گاز از داخل آن عبور می کند و باعث سرد شدن هوا می شود   کمپرسور موتور اصلی یخچال کمپرسور نام دارد   فیلتر فیلتر جرم حمل شده با گاز را تمیز می کند   اواپراتور جنس اواپراتور آلومینیوم است […]